z601521205670_c941ed4ef2f622d3b2f896b643c4c89c

Phòng Tài chính – Kế toán

I. Giới thiệu chung

Phòng Tài chính kế toán của bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về toàn bộ hoạt động tài chính kế toán của bệnh viện.

unnamed

P. Trưởng phòng: CN. Nguyễn Hồng Chiến

unnamed

P. trưởng phòng: CN. Nguyễn Hồng Chiến

  1. Đặc điểm tình hình:

– Phòng Tài chính kế toán, trực thuộc Bệnh viện Sản Nhi Phú Yên.

– Điện thoại: 057 3835108

– Phòng TCKT được thành lập khi Bệnh viện Sản Nhi bắt đầu đi vào hoạt động tháng 04/2012.

– Những đặc điểm chính của phòng:

+ Tổng số cán bộ viên chức hiện có: 18 (Nữ: 14; Nam: 04), trong đó:

+ Đại học: 10

+ Cao đẳng: 04

+Trung cấp: 04

+ Đảng viên: 07  (Trong đó, có 01 đảng viên dự bị)

+ Đoàn viên công đoàn: 18

+ Đoàn viên thanh niên: 11

  1. Chức năng nhiệm vụ của Phòng TCKT:

            * Chức năng :

– Phòng Tài chính kế toán là phòng chuyên môn, nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Giám đốc mà trực tiếp là Giám đốc bệnh viện.

– Tham mưu cho Ban Giám đốc trong công tác quản lý tài chính bệnh viện, xây dựng các định mức, tiêu chuẩn chi tiêu cho hoạt động bệnh viện.

– Độc lập về chuyên môn nghiệp vụ và tuân thủ các quy định của pháp luật về công tác tài chính – kế toán.

          * Nhiệm vụ :

– Lập dự toán thu – chi ngân sách nhà nước hằng năm, tính toán và phân bổ định mức chi tiêu cho các mặt hoạt động của bệnh viện. Chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về các báo cáo tài chính, về toàn bộ công tác tài chính kế toán phát sinh của bệnh viện.

– Tham gia xây dựng, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị, kiểm tra tình hình thu, chi tài chính trong bệnh viện (về các hạng mục như mua sắm, sửa chữa,…) .

– Tính toán và chi trả lương, phụ cấp, trợ cấp và các chế độ về BHYT, BHXH cho cán bộ, công nhân viên.

– Trích nộp các khoản thuế, phí, lệ phí phải nộp của bệnh viện và cá nhân theo quy định.

– Tổ chức công tác tài chính – kế toán trong bệnh viện theo đúng quy định nhà nước hiện hành.

– Định kỳ thực hiện các báo cáo tài chính như: Quyết toán kinh phí hoạt động, báo cáo tổng hợp kiểm kê tài sản hằng năm, báo cáo thu nộp tiền mặt, hạn mức kinh phí, tiền gửi Kho bạc, báo cáo thu viện phí và thanh toán BHYT.

– Tổ chức và quản lý công tác thu viện phí, BHYT, dịch vụ theo yêu cầu và các nguồn dịch vụ khác.

– Tổ chức bảo quản, lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán theo chế độ quy định của pháp luật.

– Tổng hợp tình hình tài chính, phân tích kết quả kinh phí hoạt động của bệnh viện, tiền lương và các khoản thu nhập của cán bộ, công nhân viên.

 

II. Một số hình ảnh của phòng TCKT

z601520200279_e13f8a6a1807cb8bd3930f8f064edfe7

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *