Khám Ngoại liên chuyên khoa TMH
Khám Ngoại liên chuyên khoa TMH
Khám Nhi khoa
Khám Nhi khoa
Tiếp nhận khám bệnh
Tiếp nhận khám bệnh
Phòng khám Sản khoa
Phòng khám Sản khoa
Chăm sóc Sơ sinh
Chăm sóc Sơ sinh
Phòng Siêu âm
Phòng Siêu âm
Phòng khám Răng hàm mặt
Phòng khám Răng hàm mặt

Đội Ngũ Bác Sĩ

BS CKI. Nguyễn Như Ý
BS CKI. Nguyễn Như Ý
Giám đốc
BSCKII. La Thị Hồng Phong
BSCKII. La Thị Hồng Phong
Phó Giám đốc
BSCKI. Nguyễn Khoa Nguyên
BSCKI. Nguyễn Khoa Nguyên
Phó Giám Đốc

BS Sử Phương Phương
BS Sử Phương Phương
Bác sĩ Răng hàm mặt
BSCKI. Đặng Xuân Sơn
BSCKI. Đặng Xuân Sơn
Trưởng khoa CSTP & đẻ